Op zaterdag 21 januari organiseert de Navigators Academie een dialoogdag over het onderwijs in Nederland: ”Onderwijs: voorbereiding op de maatschappij?” Tijdens deze middag, georganiseerd voor en door jongeren, gaan wij de dialoog aan over de staat van het onderwijs – zowel lager- als middelbaar onderwijs – in Nederland. Hoe verhoudt het curriculum zich tot de diversiteit in onze samenleving? Heeft het onderwijs een taak in het bespreken van maatschappelijke discussies op school? Zo ja, hoe kan dit dan worden vormgegeven?Op 26 november zal de eerste dialoogdag van de Navigators Academie 2016-2017 plaatsvinden. Samen met beleidsmakers en enkele opiniemakers zullen jongeren uit Amsterdam en omstreken in gesprek gaan over de Nederlandse identiteit. In 2007 sprak koningin Máxima de inmiddels beruchte woorden: “Dé Nederlandse identiteit bestaat niet”. Deze uitspraak werd de koningin niet in dank afgenomen en leidde destijds tot veel kritiek. De “Nederlandse identiteit” komt ook nu nog veel ter sprake in discussies over onder andere Zwarte Piet en radicalisatie.Pages

X