ANBI Gegevens
Naam organisatie: International Debate Education Association Netherlands, IDEA NL
RSIN: 811962684

Contact:
IDEA NL International Debate Education Association 
Mariahoek 16/17
3511 LG Utrecht (Randstad)
The Netherlands 
E: info@idebate.nl 
T: +31 30 533 12 94
W nl.idebate.org

Organisatiedoelen
Naast deze gegevens over de structuur vraagt de nieuwe wet over openbaarmaking van gegevens ons om onze organisatiedoelen te beschrijven. Deze staan uitgebreid beschreven in de tekst over IDEA. Hier is nog de vereiste samenvatting:

Missie
De missie van IDEA is het bevorderen van onderling begrip en respect en het versterken van de democratie wereldwijd. IDEA doet dit door op lokaal niveau discussies en actief burgerschap aan te moedigen door middel van debattrainingen en het organiseren van debatten, discussies en (inter)nationale debatevenementen. IDEA brengt debat waar dat nog niet aanwezig is, en stimuleert daarmee dat jongeren actief betrokken zijn bij de maatschappij en hun mening kunnen en durven geven.

Visie
IDEA ondersteunt en verspreid de idealen van vrijheid van meningsuiting, tolerantie en een open samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij gebruiken debat als middel om dat te bereiken en richten ons daarbij voornamelijk op jongeren. We stimuleren jongeren om zelf actief te worden en hun eigen doelen na te streven als actieve burgers.

IDEA organiseert activiteiten en trainingen voor jongeren, jongerenorganisaties en mensen die met jongeren werken. Jongeren worden over het algemeen besproken in de politiek, zonder daarbij zelf veel inspraak te hebben; ze zijn minder georganiseerd en weten vaak niet hoe ze de politieke en maatschappelijke discussie kunnen beïnvloeden. IDEA biedt hen via debattrainingen en discussiebijeenkomsten de mogelijkheid om nieuwe debatvaardigheden te leren en geeft ze inzicht in hoe zij zelf gehoord kunnen worden.

Jaarverslagen, financiële verantwoording en activiteitenplannen
Als laatste geven wij hier inzage in onze jaarverslagen, activiteitenplannen en financiële verantwoording. Deze passen we ieder jaar aan zodra het bestuur en de accountant de nieuwe documenten accepteren. Wij moeten ook ons beloningsplan openbaar maken.  Wij bieden ook een summier overzicht in onze activiteiten op de activiteitenpagina, en beschrijven alle afgeronde activiteiten in nieuwsberichten op de voorpagina. De financiële verantwoording en activiteitenplannen staan onderaan de pagina als bijlagen. 

Bestuurssamenstelling:
Een uitgebreidere uitleg over het bestuur en hoe dit zich verhoudt tot de leden en het dagelijks bestuur is te vinden onder het kopje organisatie. Het bestuur bestaat uit:

President: Kai Klanorf
Secretaris: Lazar Pop Ivanov
Penningmeester: Ioan Nascu
Leden: Jens Henning Fischer, Steve Nola, Rokas Atkociunas, Tamara Bobakova

Hier staan alle leden van de Algemene Ledenvergadering:

Debate in Civil Society Public Union National Debate Center - Azerbaijan 
Centar za Kulturu Dijaloga (CKD) - Bosnië Herzegovina
Verband der Debattierclubs an Hochschulen e.V. (VDCH) - Duitsland
Estonian Debating Society - Estland
Debating society of Greece - Griekenland
Fondation Connaisance et Liberté (FOCAL/FOKAL) - Haïti
Speak up - Kosovo
The Kosovo Branch of BIRN - Kosovo
Debate Center Latvia - Letland
Informal Education Debate Center - Litouwen
Youth Educational Forum (YEF/MOF) - Macedonië
National High-School Debate League - Moldavië
ARDOR: Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorie si Retorica - Roemenië
Association for Creative Communication and Debate (ACCD) - Servië
Open Communication (OK) - Servië
Slovak Debate Association - Slowakije
Asociace Debatnich Klubu (ADK) - Tsjechië
Debate Association - Turkije
New Communication Club - Wit-Rusland

 

X