Debat in de Klas ondersteunt jongeren in veerkracht en persoonlijk leiderschap

Fantastische debatten over harmonie en diversiteit  in Pathé Amersfoort met studenten, docenten van MBO Amersfoort én gemeente en politie en jeugdwerk in de stad. Het vond plaats op 10 dec. j.l naar aanleiding van de Universele Dag voor de Mensenrechten. Het boekje 'Jihad van Liefde'van Mohamed El Bachiri was aanleiding voor dit debat én voorbereidende docenten- leerlingen trainingen. Mohamed El Bachiri was een terechte Guest of Honour!

Doe mee met DEBAT in de KLAS

En ontvang onze Debat in de Klas NIEUWSBRIEF met uitdagende, actuele stellingen, argumenten ladders, tips en trics en aanbod van debatevenementen in Nederland en internationaal.

Debat in de klas biedt jongeren veerkracht, persoonlijk leiderschap en kritische denkvaardigheden! Debatteren kun je leren. IDEA heeft de debat educatie op aantrekkelijke en speelse wijze zodanig aangepast dat iedereen er mee aan de slag kan gaan. Alle jongeren voelen zich uitgedaagd. We richten ons op alle doelgroepen waaronder ook specifiek op jongeren met special needs. We vinden het belangrijk dat ook zij de kans krijgen om hun perspectief op een probleem te geven en te groeien in hun verbale veerkacht. Debat in de Klas  sluit geweldig goed aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden die vandaag de dag ook zo belangrijk zijn.

Wilt u  ook jongeren in hun kracht zetten, zorgen dat er naar ze geluisterd wordt en hun laten groeien in veerkracht, kritisch denken en persoonlijk leiderschap? Wilt u op speelse én inhoudelijke wijze complexe uitdagingen bespreken zoals jongeren en financien, voeding, uiterlijk, depressies, de arbeidsmarkt of klimaat en robottisering? Doe dan mee met Debat in de Klas en ontvang niet alleen op maatgesneden debat educatie voor docenten of studenten maar ook een maandelijks aanbod van goede actuele stellingen en argumenten, tips en tricks en kansen om mee te doen aan (inter)nationale debatprogramma's. 

Al meer dan zeven jaar is IDEA NL actief in het onderwijs. We zien debat als een middel om te groeien in verbale veerkracht . Onze projecten kenmerken zich door een degelijke, pedagogische aanpak die niet eenmalig is, maar verdiepend, regelmatig en verbindend zodat er een gezamenlijke leerpraktijk ontstaat voor docenten én leerlingen, diverse scholen én IDEA.

We werken o.a.samen met MBO Amersfoort, ROC Tilburg, ROC RIVOR, Zadkine College, Willem 1 College, MBO Den Haag en diverse middelbare scholen. 

U kunt contact opnemen met Daan Welling dwelling@idebate.nl en Yvonne Heselmans yheselmans@idebate.nl en we hopen dat na afloop van onse

'Prachtig debatproject over harmonie en diversiteit, het bied een mijlpaal om aan te refereren!'

"Handige, uitdagende oefeningen om met studenten in de klas stellingen en argumenten te maken rondom thema's die hen aanspreken". 

"Het is sterk dat studenten zich zo eerlijk en open durven uiten over ingewikkelde thema's als disrciminatie op de school. Het is goed dat leerlingen elkaar scherp houden."

"We hebben naar de studenten geluisterd en hun punten opgepikt!"

"Debatteren is erg belangrijk en houdt het klimaat op school open en biedt jongeren een open houding." 

X