Yarim mini conferentie: Vertellen, Luisteren en Inspireren!

Ben jij op zoek hoe je conflicten rondom religie en cultuur positief kan ombuigen? Wil je meer tips en instrumenten om hierover een constructieve dialoog, debat of gesprek op te starten? En zou je jongeren willen leren naar elkaars verhalen over religieuze en culturele achtergronden te luisteren? Hier schoonheid, verwondering en rechtvaardigheid in te ontdekken?  

Kom dan ook op 17 oktober, van 13.30 – 17.00  naar de Conferentie in het Etty Hillesum Centrum te Deventer. Het doel van de conferentie is om jongerenwerkers, docenten in Social Work, jongeren en beleidmakers handvaten te bieden om constructief om te gaan met onbegrip en spanningen als gevolg van religies en culturen in je groep, klas, wijk of stad. 

Wat brengt de conferentie?

We presenteren een prachtig curriculum ‘interreligieuze dialoog’ met 7 modules die gebruikt kunnen worden in trainingen en opleidingen voor toekomstige jeugdwerkers, docenten en beleidmakers.  Het materiaal stimuleert deelnemers om verhalen te delen over hun religie en cultuur. Dit is ontwikkeld in samenwerking met Europese partners waaronder de Hoge School Vakgroep Social Work, te Lille. Daarnaast bieden we aan jongerenwerkers een  toolkit  met kant en klare opdrachten om jongeren te leren luisteren naar elkaar in een context van diversiteit.  En we tonen via een ‘inspiratie gids’ fantastische initiatieven van jongeren, jongerenwerkers en docenten in heel Europa die succesvol interreligieuze dialogen hebben opgezet in tuinen, wijken, op pleinen of in koren. Deze voorbeelden hebben we als uitgangspunt genomen voor de mini conferentie. De bijeenkomst is daarom met name bedoeld voor iedereen die met diverse groepen werkt, jong én oud.  

Opzet conferentie:

13.00     Inloop en koffie/thee 

13.30     Opening door Gerja Meima , directeur Etty Hillesum centrum.  

13.45     Hoe zet je een interreligieuze dialoog op? Presentatie van Curriculum en toolkit door Yvonne Heselmans (directeur IDEA en Open UP!)

14.45     Koffie en thee en kans om de tentoonstelling van Etty Hillesum  te bezichtigen 

15.00     Best practices uit o.a. de Schilderswijk Den Haag en Diamantbuurt uit Amsterdam 

15.45    Panel gesprek en dialoog met de zaal    

16.30     Afsluiting met borrel 

Deelnemers aan de conferentie krijgen gratis toegang tot de leeromgeving van OPEN UP! 

Let youth be heard, om de toolkit, het curriculum en de inspiratie gids te downloaden. 

Ontwikkeld door Yarim en ondersteund door Erasmus plus jeugd.

X