Dialoogdag: Onderwijs voorbereiding op de maatschappij?

Op zaterdag 21 januari organiseert de Navigators Academie een dialoogdag over het onderwijs in Nederland: ”Onderwijs: voorbereiding op de maatschappij?” Tijdens deze middag, georganiseerd voor en door jongeren, gaan wij de dialoog aan over de staat van het onderwijs – zowel lager- als middelbaar onderwijs – in Nederland. Hoe verhoudt het curriculum zich tot de diversiteit in onze samenleving? Heeft het onderwijs een taak in het bespreken van maatschappelijke discussies op school? Zo ja, hoe kan dit dan worden vormgegeven?

De dialoogdag vindt plaats tussen 13:00 en 17:30 en wordt gevoerd in de vorm van een paneldiscussie met o.a. Tanja Jadnanansing (voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, diversiteitsmanager bij NPO) en Lisa Westerveld (Raadslid GroenLinks Nijmegen, kandidaat Kamerlid en voorlichter/lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond (AOb). Verder zullen wij in gesprek treden met een aantal beleidsmakers (gemeenteraadsleden) over bovenstaande vragen.

Deze dialoogdag wordt georganiseerd door de Navigators Academie, onderdeel van de Internationale debatorganisatie in Nederland (IDEA NL). Iedereen is welkom om mee in dialoog te treden. Hapjes en drankjes worden verzorgd, en de toegang is gratis.X