Hoe vrij is de pers? IDEA Debat in Nieuwspoort met jongeren, politie en journalisten op Dag van de persvrijheid

Een diverse groep in Nieuwspoort die meedeed aan het debat op 3 mei, de dag van de persvrijheid 

Op 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid, gingen journalisten, jongeren en politie uit Den Haag en andere grote steden met elkaar in debat in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag over de vraag  hoe de media beter over minderheden kunnen berichten. Daan Welling en Kosovare Duraku van IDEA NL modereerden een vitaal en betrokken debat. Josph Seh van Center for Collective Learning and Action  (CCola) opende : 'Alleen door dit soort dialogen waar problemen besproken worden met degenen die erbij betrokken zijn,  kan waarachtige verandering tot stand komen in deze polariserende wereld. Door tijd te nemen voor elkaar, naar elkaar te luisteren en eerlijk je mening naar voren te brengen, ontstaat begrip en verandering. Mooi dat IDEA zich hiervoor inzet.' TIjdens dit debat presenteerde de IDEA Navigators Academie hun rapport op basis van hun Dialoogdagen in Amsterdam. Zij boden het rapport o.a. aan Auke Kramer van politie de Heemstraat te Den Haag en aan jongeren van Joint Roots Joint Dignity project van IDEA die dit debat mee organiseerden. In hun rapport benadrukte zij het nut van een open dialoog tussen jongeren en beleidsmakers, en de noodzaak voor jongeren om zich te bekwamen in publiek spreken en kritisch nadenken door middel van het open debat. 

Het was stevig en constructief debat o.a. over vermeende verschuivende kwaliteitsnormen van de pers vandaag de dag. Een jongerenwerker uit de Transvaalbuurt vond dat de media niet voldeed aan de kwaliteitsnorm van goed en feitelijk onderzoek.  'Onzorgvuldige berichtgevingen over de rellen in de Schilderswijk of in Transvaal wekken niet de indruk dat de conflicten goed worden onderzocht en gerapporteerd. Hier hebben  jongeren met noord Afrikaanse herkomst last van. Wij worden als groep in de wijk weer negatief afgespiegeld, terwijl het vaak jongeren van buiten de wijk waren. Hoe denk je dat we worden aangekeken door de buurt? De stigmatisering werkt polarisatie in de hand'.  Niemand ontkende de negatieve invloed van stigmatisering in de bepaalde media. Echter je kan net zo min stigmatiserend spreken over 'de media' als over 'de jongeren'. Gelukkig is er in het media landschap in Nederland nog diversiteit en dus ook in de kwaliteit. En, vroegen enkelen zich af, lopen die kwaliteitsnormen niet al heel lang uiteen? Wel werd de vraag gesteld of er na al die bezuinigingen in de media nog wel voldoende ruimte en tijd  is voor echte, goede onderzoeksjournalistiek. Meningen waren hier over verdeeld en de afspraak voor een volgend debat werd gemaakt. Een paar journalisten vonden daarnaast dat je zelf wel wat aan de stereotypering in bepaalde media kon doen.''Wacht niet af, maar doorbreek het.Juist via de media en gebruik de social media. Ga bloggen, vloggen, creëer je eigen online platform', zei journalist Jeroen Corduwener. 'Ook Lonneke van Genugten van het online tijdschrift ONE WORLD moedigde de jongeren aan. 'Laat van je horen als je het er niet mee eens bent of bijvoorbeeld doe verslag van postieve initiatieven. Wij zien voorbeelden die door de  mainstream media worden opgepakt'.

Er kwamen ook andere  proactieve voorbeelden en ideëen om de invloed van negatieve berichtgeving over jongeren  te beperken.  Zo zei de aanwezige politie van Bureau de Heemstraat Den Haag, dat het ook belangrijk is om de de relaties in de wijken te veranderen en te beginnen bij je zelf. De politie kan de jongeren in het algemeen meer open en vriendelijker benaderen. Daar is veel winst te halen. In Den Haag wordt hier aan gewerkt onder andere door het project WIJ(K)! waarin jongeren en politie samen met IDEA trainers maandelijks samenkomen om meer begrip en vertrouwen te krijgen in elkaar. Ron van Ommeren van Politie Bureau de Heemsstraat ' Deze open houding en benadering van jongeren door politie kan landelijk nog veel meer worden toegepast. Als je houding opener wordt, leer je elkaar pas echt kennen als persoon en als groep. We nemen als politie en jongeren bijv, in het project WIJ(K)! de tijd om naar elkaar te luisteren en samen te onderzoeken wat we van een probleem in de wijk vinden. Zo krijg je meer begrip voor elkaars perspectief en inzicht en respect voor iemands keuzes en handelwijzes. Ook leren we van elkaar dat in sommige gevallen de houding en het gedrag ook best anders kan. Als de relaties verbeteren en er minder conflicten zijn, zal de pers ook minder langskomen. Het draait allemaal om respect.'

Yvonne Heselmans van IDEA ging verder in op het woord 'respect'. 'Het  stamt af van het Latijns 're-spect', wat letterlijk betekent 'opnieuw kijken'. Opnieuw kijken met je ogen en oren,voordat je je uitspreekt en niet laten meeslepen door beelden want ieder mens en iedere situatie is weer uniek. Een van de jongeren uit de Transvaal wijk reageerde hierop. 'Ik mis dat. Het gebeurt zo vaak dat we allemaal over een kam worden geschoren. 'De Marokkanen', 'de jongeren in de Schilderswijk en Transvaal' maar ook 'de politie'. En terwijl je niets gedaan hebt, wordt je bij de deur van een discotheek buitengesloten.'. 'Rapporteer dat, er wordt echt wel wat mee gedaan'., zeiden enkele politiemannen. Hij wilde dat wel doen en niet in een hoekje gaan zitten. Hij wilde vaker meedoen aan het gesprek hierover, zodat uitsluiting opgelost kan worden.

Deze dialoog vond plaats vanuit projecten van IDEA die de weerbaarheid en verbinding van jongeren  in onze samenleving en in steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht bevorderen om polarizatie tegen te gaan. Bijv. het WIJK! Project waarin IDEA samenwerkt met politie Den Haag en Haagse jongeren organisaties als Stichting Zebra, St. Boerenplein, Stagehuis en Multicultureel Jongeren Geluid, de IDEA Navigators Academie en ‘Joint Roots Joint Dignity’ . Deze projecten worden gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken, de Gemeente Den Haag, Nieuwspoort en Erasmus Plus Jeugd. 

X