Jongeren debatteren met politici in Amsterdam ZuidOost

Op zondag 16 maart organiseerde het New Urban Collective in samenwerking met IDEA een debattraining en publieksdebat gericht op werkgelegenheid en onderwijs. IDEA trainer Randall Maarman en Sarita Bajnath gaven de training in de Bijlmer. In totaal namen zo’n twintig jongeren deel aan het publieksdebat en vijftien aan de training.

De deelnemers aan de training leerden via simpele trucs hoe zij hun ideeën beter onder woorden konden brengen, en argumenten konden structureren. Zij gebruikten hiervoor de stelling “Nederland biedt iedereen gelijke kansen” en analyseerden de beste argumenten voor en tegen. Ook leerden de deelnemers meer over verbale en non-verbale communicatie.

Daarna volgden nog twee oefendebatten. In het eerste beargumenteerden de voorstanders dat de CITO toets moest worden afgeschaft omdat het geen goede weergave geeft van iemands potentie maar slechts een momentopname is, terwijl de tegenstanders aangaven waarom het wel een objectieve maatstaf is. In het tweede debat argumenteerden de voorstanders dat Nederlandse gemeenten bedrijven een quotum moeten opleggen om diversiteit te stimuleren en de huidige ongelijkheid en discriminatie tegen te gaan. De tegenstanders zagen hier echter ook discriminatie in en dachten niet dat het zou helpen.

Na de training gingen de deelnemers aan de training in debat met kandidaten voor de lokale verkiezingen van stadsdeel Zuidoost: Robert Valentine (Libertarische Partij), Robert Coblijn van Bijlmer Style en Simion Blom van GroenLinks. De kandidaten spraken over de plannen van hun partijen voor het stadsdeel, zoals het creëren van meer culturele stages en het verminderen van gemeenteregels. De deelnemers stelden daarop kritische vragen aan de politici. 

De training werd gegeven in het kader van het project Inclusion of African Youth in Europe. Dit is georganiseerd door IDEA NL in samenwerking met NCDOYouth in Action, een Europees Commissie jeugdfonds en het  African Studies Centre. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Roeland Hemsteede.

X