Jongeren lobbyen ten behoeve van ongedocumenteerde vluchtelingen

Op woensdag 22 april vond een bijzondere ontmoeting plaats in Den Haag: twee deelnemers aan het IDEA project Inclusion of African Youth in Europe spraken met ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind over de situatie van ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland. Zij keken samen met hem naar de politieke mogelijkheden om de situatie van de vluchtelingen in de Vluchtkerk en –garage in Amsterdam te verbeteren. Een van de ongedocumenteerde vluchtelingen van de belangenorganisatie Stichting Wij Zijn Hier was aanwezig om hun situatie uit de doeken te doen.

De vluchtelingen willen vooral hun basisrechten beter garanderen: de huidige oplossingen zijn tijdelijk en ontoereikend voor hun aantal. De twee deelnemers aan het advocacy traject van het Inclusion of African Youth project hadden de bijeenkomst georganiseerd om hen hierbij te helpen. De conclusie van het gesprek was dat er nog veel politieke obstakels zijn en dat het allereerste belangrijk is om meer aandacht voor de problemen te creëren. De deelnemers aan het advocacy traject spraken af hiervoor een publieksdebat te organiseren, meneer Voordewind beloofde hierbij ook aanwezig te zijn.

De bijeenkomst werd gehouden in het kader van het project Inclusion of African Youth in Europe. Hierbij hebben jongeren eerst debattrainingen gevolgd en meegedaan aan een publieksdebat en debatcompetitie. Een deel van de jongeren is van daaruit doorgestroomd in een advocacy traject, om meer te leren over politieke beïnvloeding. IDEA ondersteunt hen in het bereiken van door henzelf gestelde doelen.

IDEA NL organiseert het project in samenwerking met NCDOYouth in Action, een Europees Commissie jeugdfonds en het  African Studies Centre. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Roeland Hemsteede.

 
X