Milieu, economie, of banen? Europadebat in Rotterdam

De Erasmus Debating Society (EDS) uit Rotterdam hield 14 mei een publieksdebat over de vraag: “Should we always put ecology before economic growth?” in het kader van de Europees Parlementverkeizingen van 22 mei. Partij van de Arbeid (kandidaat Gerard Oosterwijk en EDS lid Sezen de Bruijn verdedigden de voorstanderskant en d’66  kandidaat Paul Breitbarth en EDS lid Daniel Fayoyin stonden aan de kant van de oppositie. Het nieuwe Paviljoen Theater op de Ersasmus campus was goed gevuld met  52 enthousiaste studenten. Marike Abrahamse, voorzitter van EDS verwelkomde hen tot het debat, dat onderdeel was van de viering van het 25-jarig lustrum van EDS. Daarna introduceerde Anna Livia Mattes van Bürger Europas het interactieve debatformat en gingen de sprekers van start.

De voorstanders stelden aan de ene kant dat we, wanneer we het milieu verwaarlozen, binnenkort sowieso geen profijt meer zullen hebben van economische groei doordat we niet langer genoeg schoon drinkwater en land en schone lucht zullen hebben. Aan de andere kant zou meer aandacht voor het duurzame economische groei en groene energie veel winst opleveren: banengroei in een nieuwe economische sector, minder afhankelijkheid van gas en olie en de landen die deze exporteren en de mogelijkheid om geleidelijk te veranderen in plaats van abrupt voor het blok te worden gezzet. De oppositie zag inderdaad ook het voordeel van duurzame economische groei en vond dat dit vaak samenging. Soms kan het voorkomen van vervuiling echter leiden tot economische schade. Als onze economie minder zou groeien, dan zou dat tot consequentie kunnen hebben dat we maatregelen tegen vervuiling, of andere belangrijke zaken, niet meer kunnen betalen. Dit kan nooit de bedoeling zijn van een milieubewust beleid. 

Het publiek kon daarna vragen stellen aan de sprekers, die met de antwoorden hun positie konden verduidelijken. Zowel propositie als oppositie waren bijvoorbeeld tegen het bouwen van nieuwe kerncentrales. De voorstanders stelden dat zij weliswaar het milieu boven economische groei plaatsten, maar dat ze de beschikbaarheid van banen nog belangrijker vonden. Niet alle economische groei leidt tot banengroei, maar duurzame groei zou dat meer doen dan andere vormen van groei.  De tegenstanders vonden de EU belangrijk om partijen samen te brengen die milieuproblemen konden oplissen, bijvoorbeeld door een gezamenlijk Europees energienetwerk mogelijk te maken. Maar, stelden ze, de EU moet vooral marktoplossingen stimuleren, en geen beperkingen opleggen met harde regels.

Iedere voor- en tegenstander kreeg daarna nog een kans om zijn of haar positie te beargumenteren. Daarna stemde het publiek via handopsteken om te laten zien wij zij steunden. De meerderheid, 25, stemde voor de voorstanders, en 14 personen stemde voor de tegenstanders. De winnaars van het debat waren daarmee de voorstanders, die in de geheime stemming voor het deabt slechts 12 stemmen hadden gekregen, tegen de tegenstanders die toen al op hetzelfde aatal stonden. Marike Abrahamse bedankte publiek en sprekers en nodigde iedereen uit om het lustrumfeest van EDS bij te wonen de volgende dag, en de donderdag erop te gaan stemmen.

Foto's van het debat staan nu online. De Europese debattenserie is een vervolg van het project Klartext Europa, een serie publieksdebatten in 2013 tussen studenten en politici over Europese thema's in Duitstalige landen. IDEA is de projectpartner in Nederland en coördineert de deelname van studentendebatverenigingen. Het debat maakt het mogelijk voor politici om niet alleen voor een groep studenten te debatteren, maar ook met hen van gedachten te wisselen in een stijl geïnspireerd door de Oxford  Chamber debatten. Je kunt meer informatie over het project vinden op de Facebook pagina en de website van het Verband der Debattierclubs an Hochschulen (VDCH).

 

 

 

X