Police, youth, youth workers and key figures in the local society debate about ways to protect and improve the neighborhood and the children and youth who grow up there. We like to see 'a pedagogical city' with children in the heart of decision making. (picture Ton Sonneveldt)

 “WIJ(K)! heeft ons meer chemie gebracht in de wijk”, zei Ron van Ommeren, een van de actieve politiemannen die deelnam afgelopen jaar aan WIJ(K)!.  Jongeren gaven aan dat ze de politie beter zijn gaan leren kennen en vertrouwen. “We begrijpen elkaar beter nu.”, zei een hen. Afgelopen jaar hebben 20 jongeren en politie in Transvaal, Schilderswijk en Zeeheldenbuurt hun nek en hand uitgestoken om elkaar beter te leren kennen.  Jongeren en politie kwamen maandelijks drie uur samen om te eten en problemen in de wijk te bespreken. De sessies waren interactief, creatief en innovatief! Jongeren die kropen in de huid van de politie en andersom. Dit heeft heel veel stof doen opwaaien, en ook zijn er goede ideeën en inbrengen geland. En dat heeft een positieve uitstraling op de wijk!

Er zijn veel zaken op tafel gekomen zoals de houding jegens elkaar, de rol van derden zoals bewoners op pleintjes of jongeren uit andere steden, etnisch profileren, hoe je je verhoudt tot de politie als ze in een noodsituatie moeten werken. En ook belangrijk was het inzicht in ‘kijken vanuit een bril van diversiteit’. Deelnemers zijn zich beter gaan realiseren dat er binnen de jongeren, de wijkbewoners én binnen de politie veel diversiteit is. “We hebben geleerd door spelopdrachten dat we niet alle politie en jongeren over een kam kunnen scheren”, zegt een van de jongeren. Ron van Ommeren beaamt dit. “Ieder mens en iedere situatie is uniek. We weten ook dat deze open houding soms moeilijk is. Daarom is het goed dat we een netwerk hebben om samen te zijn en moeilijkheden en successen uit te spreken”. 

WIJ(K)! als laboratoria voor verandering 

Tienmaal per jaar brengt organisator IDEA een groep jongeren en agenten uit de Schilderswijk en Transvaal bij elkaar om over de problemen in de buurt te praten en onderling begrip te kweken zodat de relaties verbeteren. Wrevel, irritaties, boosheid of angst worden weggenomen door er over te spreken en de verschillende kanten van het probleem of onderwerp in kaart te brengen. Want onrust ontstaat vaak uit onwetendheid. Zodra jongeren inzien waarom agenten op een bepaalde manier handelen, hebben ze opeens een heel ander beeld van de politie. En andersom.

Hierin komen jongeren en politie maandelijks informeel samen om hun problemen en kansen te bespreken en het vertrouwen in elkaar te laten groeien. Er wordt tijd genomen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, elkaar of de situatie opnieuw te kijken (met respect) en te beluisteren.

In deze positieve voedingsbodem krijgen zaadjes van vertrouwen een kans om stevig te wortelen, te kiemen en open te bloeien. Deze investeringen zijn hard nodig om elkaar te allen tijde, ook in weerbarstige en onvoorspelbare omstandigheden, met respect en onbevangen tegemoet te blijven treden. Wij(K)! biedt daarnaast– over de grenzen van de wijk heen- ook uitwisseling van goede praktijken en onderlinge coaching tussen beroepsgroepen én doelgroepen. 

Ingezoomd op een sessie van WIJ(K)!

In WIJ(K)! sessies verandert de zaal waarin we samenwerken in een soort laboratorium; een onderwerp dat die week of maand ‘hot’ was, wordt binnengebracht ‘en op tafel gelegd’. En samen bekijken de deelnemers alle kanten van het probleem wat daar als een bal op de grond ligt. Ze ‘fileren’ de rollen en kijken naar álle betrokkenen zowel degenen die zichtbaar betrokken waren als mensen achter de schermen of gordijnen. Ze werken dan in gemengde groepjes uit hoe er is gehandeld, wie deed wat en hoe reageerden de anderen daarop. En ze vragen zich af waarom er zo is gehandeld, waarom ze zelf zo hebben gehandeld en analyseren dan de diepere oorzaken van het conflict. Tenslotte kijken ze hoe het anders kon. Wat konden ze zelf als politie of jongeren anders aanpakken en hoe dan? Wat hebben ze daarvoor nodig om die houding of dat gedrag te ontwikkelen en hoe kunnen ze elkaar hierin ondersteunen en coachen. Vaak komen de deelnemers tot deze inzichten omdat ze in elkaars huid kruipen en zich zo dieper inleven in de ander. Hierdoor zijn ze beter in staat om met een opener en kritische houding het probleem te bekijken, te analyseren en te bespreken. Er is een veilige sfeer, waardoor jongeren én politie het achterste van hun tong kunnen laten zien.  Zo stellen ze samen uiteindelijk een agenda van actie op: Wat kunnen ze zelf aanpakken bijvoorbeeld door het gedrag of houding te veranderen. De toon waarop ze tegen elkaar spreken enzovoort. Vaak zit het vermijden van conflicten in kleine dingen, ‘cest le tone qui fait la musique’.

Vervolgens kijken deelnemers ook wat ze wel anders hadden willen doen, maar wat niet lukte of kon  vanwege het bestaande beleid, opvoeding, regels in de cultuur. Samen onderzoeken deelnemers dan naar openingen of kansen om verandering toch mogelijk te maken en wie daarbij betrokken moet zijn? Ouders, winkeliers, beleidmakers, Korpschef etc.?  En ook kijken ze ten slotte naar aspecten die niet te veranderen zijn zoals juridische afspraken of zaken die vastliggen in de grondwet of in religie. Vaak biedt dit ruimte voor meer uitleg en informatie en uitwisseling van gedachtes.

Wil jij ook een WIJ(K)! project in jouw buurt om de relaties te verbeteren neem dan contact op met onze directeur Yvonne Heselmans yheselmans@idebate.nl

 

 “WIJ(K)! heeft ons meer chemie gebracht in de wijk”, zei Ron van Ommeren, een van de actieve politiemannen die deelnam afgelopen jaar aan WIJ(K)!.  Jongeren gaven aan dat ze de politie beter zijn gaan leren kennen en vertrouwen. “We begrijpen elkaar beter nu.”, zei een hen. Afgelopen jaar hebben 20 jongeren en politie in Transvaal, Schilderswijk en Zeeheldenbuurt hun nek en hand uitgestoken om elkaar beter te leren kennen.  Jongeren en politie kwamen maandelijks drie uur samen om te eten en problemen in de wijk te bespreken. De sessies waren interactief, creatief en innovatief! Jongeren die kropen in de huid van de politie en andersom. Dit heeft heel veel stof doen opwaaien, en ook zijn er goede ideeën en inbrengen geland. En dat heeft een positieve uitstraling op de wijk!

 Project Partners

IDEA provided me with tools, resources and basics for my debate competition. It helped me get some good counter points to attack my opposition. Thanks to IDEA resources I was able to get additional arguments and pints and more realistic examples.

Rishab Kumar Debater

X