(English) Eight European debate organisations, including IDEA NL, have set up a study on the impact of debate on school children aged 14-18 in the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, the Netherlands, Romania and Slovakia. We have looked at the effect that debating might have on logical reasoning and political values. Debate education has a direct impact on academic performance and improved critical thinking and public speaking skills and it contributes to self esteem and active participation in society. This is shown by the report 'From measuring to learning', evaluating the impact of debate education on critical thinking and democratic values' . See a summary of the report here. If you like to read the full report you can find it here.

The consortium also developed a toolkit with the different tools and tests that were used to evaluate. This toolkit also explains the different goals and some related methods to design and implement your evaluation plan. This was based on the used tests and tools in this project. The toolkit can be found here.

In order to study this, ADKARDOR, DC, EDCEDSIDEA NLSDA and YEF worked with schools and debate clubs in their countries to conduct a number of studies. These included a test at the beginning and the end of the year in which high school students, debaters and non-debaters, are compared on, amongst others, their critical thinking skills and democratic values. Debaters were also asked about their opinion on the quality of training and the effects it has had on them. In addition, the activities in debate clubs were monitored, and debaters were asked to evaluate the activities in their clubs.

This research was designed with the aid of a team of experts in the field of evaluation and education. We asked participants to give certain background details (such as gender, age, school) in order to compare answers at group level. We ensured confidentiality and anonymity throughout the research process, data collection, analysis and presentation of results. The results of the study are now under analysis and will be presented in early 2017.

The findings of the research will be used to improve the quality of debate education in all participating countries.

This project is funded with support from Erasmus Plus Youth, Key Action 2. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

(Nederlands) Evaluatie project naar impact van debate educatie op middelbare scholieren

Acht Europese debatorganisaties, inclusief IDEA NL, hebben een studie uitgevoerd naar de impact van debat op scholieren van 14 tot 18 jaar oud in Estland, Letland, Litouwen, Macedonië, Nederland, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. We hebben gekeken naar het effect van debatteren op logisch redeneren en politieke waarden. Debat educatie draagt direct bij aan verbeterde academische vaardigheden en kritisch denken. Ook draagt het , doch minder moeilijk lineair vast te stellen, bij aan een beter zelfbeeld en meer actieve burgerparticipatie. Dit zegt het uiteindelijke rapport 'From Measuring to learning, evaluating the impact of debate education on crittical thinking and democratic values'. De samenvatting van het rapport is hier terug te vinden.  Het volledige rapport vindt u hier.

Daarnaast heeft het consortium ook een toolkit ontwikkeld. Deze biedt de ontwikkelde testen en instrumenten aan die in dit project zijn gebruikt. Ook geeft het weer wat de basis is van evalueren en hoe je bijv. jongeren interviewt. Deze leuke en toegankelijke toolkit vindt u hier.

Om dit te bestuderen, hebben ADKARDOR, DC, EDCEDSIDEA NLSDA end YEF samengewerkt met scholen en debatclubs om een aantal onderzoeken uit te voeren. Bijvoorbeeld een test aan het begin en einde van het jaar waarin scholieren, zowel debaters als niet-debaters, en vergeleken met, onder andere, hun kritisch denkvermogen en democratische waarden. Debaters werd daarnaast gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van trainingen, en het effect dat het debatprogramma op hen heeft gehad. Ook warden de activiteiten van debatclubs gemonitord en warden evenementen geevalueerd.

Dit onderzoek is opgezet met hulp van een team van evaluatie- en onderwijsexperts. We hebben deelnemers gevraagd naar hun achtergrond (bijvoorbeeld gender, leeftijd, school) om zo de antwoorden op groepsniveau te kunnen vergelijken. We hebben de privacy en anonimiteit van deelnemers gegarandeerd door het onderzoeksproces. De resultaten worden nu geanaliseerd en worden aan het begin van 2017 gepresenteerd.

De bevindingen van het onderzoek zullen worden gebruikt om de kwaliteit van debatonderwijs in alle deelnemende landen te verbeteren.

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Erasmus Plus Jeugd, via het Nederlands Jeugd Instituut. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 Project Partners

IDEA provided me with tools, resources and basics for my debate competition. It helped me get some good counter points to attack my opposition. Thanks to IDEA resources I was able to get additional arguments and pints and more realistic examples.

Rishab Kumar Debater

X