The IDEA Debate Exchange 2017 will be held in Helsinki from August 21 until August 28. The IDEA Debate Exchange aims to increase cooperation between student debate organisations in Europe and to strengthen their organisations, their reach and effectiveness. The participants exchange experiences and practices based on their work in different countries.

Dutch below

The IDEA Debate Exchange 2017 will be held in Turku from August 21 until August 28. The IDEA Debate Exchange aims to increase cooperation between student debate organisations in Europe and to strengthen their organisations, their reach and effectiveness. The participants exchange experiences and practices based on their work in different countries.

The Exchange offers sessions in two different tracks: one for coaches and one for trainers. The coaches track offers a diverse set of skills for debate organising: promotion, recruitment, fundraising, organising events, giving training. The training academy aims to provide in-depth training to trainers. The training programme consisted of sessions by experienced trainers as well as "seminars" hosted by the partner organisations: question-and-answer sessions in which organisations could brainstorm on problems they all faced or presented projects or best practices that they felt could be useful for other organisations.

Other programme components are a practice day, in which participants put what they have learned into practice by running a debate competition, judging in it, tabbing, or providing training or coaching. In addition, there will be sessions discussing opportunities for cooperation, social events and an excursion to explore Finland. Previous editions of the event were held in SofiaLjubljana and Hoorn (Netherlands). The pictures of the event can be found here

Participants will be able to choose which of the two tracks to participate in. Participation in the coaches’ track is free for participants from partner organisations. Participants in the training academy will be charged a fee of €175. Everyone is invited to apply in 2017. Participants from non-partner organisations are also welcome to apply, but will be asked to pay a fee of €250. 

Program

The basic program for the IDEA Debate Exchange 2017 will be as follows:

 • Sunday August 20             -               Arrivals Day Trainers Academy
 • Monday August 21             -              Arrivals Day Coaches Academy, Training day 1 for Trainers Academy
 • Tuesday August 22            -              Training Day 1 Coaches Academy, Training day 2 Trainers Academy
 • Wednesday August 23       -              Training Day 2 Coaches Academy, Training day 3 Trainers Academy
 • Thursday August 24           -              Excursion Day Coaches Academy, Training day 4 Trainers Academy
 • Friday August 25                -              Training Day 3 Coaches Academy, Training day 5 Trainers Academy
 • Saturday August 26            -              Training Day 4 Coaches Academy, Training day 6 Trainers Academy  
 • Sunday August 27              -              Practice Day Coaches Academy and Trainers Academy
 • Monday August 28             -              Departures Day Coaches Academy, Evaluation Day Trainers Academy
 • Tuesday August 29            -              Departures Day Trainers Academy

You can find a more detailed sample training programme from 2016 in this document. Each training day consists of longer workshops and shorter seminars. The former are sessions that cover a larger topic guided by a trainer, while the seminars can be set up on demand and on the spot, cover a shorter topic and/or can  be more of a dialogue than a training. 

Project Goals:

The IDEA Debate Exchange aims to make student debate organisations more effective at attaining their goals: promoting and strengthening debate in their universities, cities, regions and societies. We aim to:

 • Provide participants training in training skills, curriculum development and training of trainers and judges so as to improve the quality of debate trainings in their organisations;
 • Significantly increase the quality and professionalising training by trainers in as many European countries as possible; 
 • Build up a network of experienced debate trainers across Europe, that can support each other and learn from each other; 
 • Provide participants training in debate organising skills such as event and project management, evaluation, membership recruitment and development, knowledge transfer fundraising and management in order to make debate organisations more effective at promoting debate and reaching out to more people;
 • Provide participants training in how to promote debate outside of competition and how to use debate skills in other areas, for example, how to use public debates, how to give trainings to groups of different backgrounds and how to use debate in politics;
 • Provide participants with an opportunity to share their specific knowledge or experience or discuss specific problems they encounter and seek advice, or develop cooperation projects and share ideas on how to improve debate promotion across Europe, thereby supporting the development of further cooperation between European debate organizations;
 • Provide participants with an opportunity to test their skills in simulations of debates, tournaments, project development and trainings in order to immediately put their skills to the test and stimulate further independent participation;
 • Enable participants to think through the potential of debate as a learning vehicle for development of skills related to citizenship, education, work and other aspects of life;
 • Articulate the importance of debating European values as pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality.

Partners

The following organisations are partners in the IDEA Debate Exchange. They will send trainers and participants to the Exchange, and promote the event among their members. If your organisation is not a partner to the IDEA Debate Exchange, but you would like it to be, or you would like to attend, please contact us through email..

If you are not a citizen or inhabitant of any of these countries, but interested in participating, you should contact Anne Valkering for further information.

This project is funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nederlands

De IDEA Debate Exchange 2017 wordt gehouden in Helsinki van 21 tot 28 augustus. De doelen van de IDEA Debate Exchange zijn om samenwerking tussen studendebatorganisaties in Europa te stimuleren en het bereik en de effectiviteit van deze organisaties te versterken. Deelnemers wisselen ervaringen en methodes uit op basis van hun eigen werk in verschillende landen.

De Exchange biedt twee leerstromen aan een voor coaches, gericht op debatorganisaties, en een voor trainers. Bij de coaches kijken we naar promotie, ledenwerving, fondsenwerving, het organiseren van evenementen en geven van trainingen. Voor de trainers is er een concentratie op het geven van professionele debattrainingen. Het programma bestaat uit sessies door ervaren trainers en seminars van partnerorganisaties: discussies over gezamenlijke problemen, of presentaties van projecten en activiteiten die ook voor anderen interessant kunnen zijn.

Naast al het harde werk zijn er natuurlijk ook uitjes om iets te zien van Helsinki en de andere deelnemers beter te leren kennen. Er is een praktijkdag om de vaardigheden van organiseren, trainen en jureren te oefenen en een excursie buiten Helsinki. Eerdere edities werden gehouden in SofiaLjubljana en Hoorn (NH). 

Deelnemers kunnen kiezen welke leerstroom ze volgen. Deelnemers die kiezen voor de coaches richting kunnen gratis deelnemen als zij van een van de partnerorganisaties uit deelnemen. Deelnemers van partnerorganisaties kunnen deelnemen aan de trainers richting voor een bedrag van €250. Deelnemers die niet uit een partnerland komen, kunnen zich ook aanmelden en worden dan gevraagd om een hogere bijdrage te betalen. 

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Project doelen:

De IDEA Debate Exchange heeft als doel om studentdebatorganisaties meer effecief te maken in het bereiken van hun doelen: het verspreiden en versterken van debat aan hun universiteiten, in hun steden, regio’s en samenlevingen. We willen:

 • Deelnemers trainen in het ontwikkelen van debatecurricula, jurytraining en het trainervaardigheden;
 • Hierdoor de kwaliteit en profesionnaliteit van debattrainingen en debattrainers in Europa versterken; 
 • Een network opbouwen van ervaren debattrainers in heel Europa, die elkaar kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren; 
 • Deelnemers trainen in debatorganisatievaardigheden, zoals event management, projectmanagement, evaluaties, ledenwerving en –ontwikkeling, fondsenwerving en organisatiemanagement om debatorganisaties meer effectief om debat te promoten en meer mensen te bereiken;
 • Deelnemers training geven in promotie van debat buiten toernooien, en hoe zij debatvaardigheden in andere contexten kunnen gebruiken, zoals bij publieksdebatten, of bij trainingen aan verschillende bevolkingsgroepen, en hoe zij debat kunnen gebruiken in de politiek;
 • Deelnemers de mogelijkheid geven hun expertise en ervaring te delen en specifieke problemen of kwesties te bespreken en advise te vragen van andere deelnemers, met hen projecten te ontwikkelen en ideeen te delen om debat te verspreiden in Europe, waardoor we verdere samenwerking in Europa stimuleren;
 • Deelnemers een mogelijkheid geven om hun vaardigheden te testen in oefendebatten, oefentoernooien, projectmanagement en trainingen en hun voortdurende leerproces te stimuleren.;
 • Deelnemers de mogelijkheid geven om de potentie van debat als leermiddel voor vaardigheidsontwikkeling op het gebied van burgerschap, onderwijs, werk en andere aspecten van het leven;
 • Het belang verwoorden om Europese waarden als pluralisme, vrijheid van discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid.

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

 Project Partners

IDEA provided me with tools, resources and basics for my debate competition. It helped me get some good counter points to attack my opposition. Thanks to IDEA resources I was able to get additional arguments and pints and more realistic examples.

Rishab Kumar Debater

X